top of page

אנסמבל פלייבק

תהליכים דיאלוגיים באמצעות

כישורי אלתור ותיאטרון פלייבק

במפגשים נתרגל עבודת אנסמבל פלייבק ונפתח שפה אומנותית ואסטתית, כתב יד יחודי של הקבוצה.  

כקבוצה נפתח מודלים לדיאלוג חי עם תהליכים קבוצתיים, נוביל מפגש חם וכנה עם עצמנו ועם שותפים ליצירה.

במהלך השנה אני אנחה שני תהליכים מקבילים. תהליך אחד בו הקבוצה נפגשת לתרגול מיומנויות בסטודיו ובמקביל מתקיימים מפגשי הופעה בארגון נבחר, במטרה לתמוך בפיתוח ארגוני וצוותי הדרכה באמצעות הפלייבק.

למצטרפים, שיחה ביני לבינך תגשר על שאלות והתאמה לקבוצה.

להרשמה ופרטים, עליזה hacara.co.il 052-6876005 

לשמוע עוד התקשרו אלי 052-6876005

הכרה יוצרת- לחזור הביתה דרך הסיפור 

טיפול , תיאטרון פלייבק ואימפרוביזציה

כלים אומנותיים

 • מבנים של סיפורים ופואטיקה

 • תבניות דרמטיות  

 • אסתטיקה בימתית כמהות

 • עבודת גוף ותנועה

 • הבעה בקול ובמילים

מחיר חודשי 330 ש״ח

לאחר חודש נסיון, התחייבות לשנת עבודה.   

אמנות האלתור ככלי להעמקת יחסים

 • וודאות ועמימות - עוגנים במצבים משתנים ואי וודאות

 • כאן ועכשיו, הקשבה, חישה, פעולה ותגובה 

 • הבעה בצורה, תנועה ובקול

 • הדהוד- מנהיגות המתפתחת מהאישי אל המערכת ובחזרה

 • האותנטי, הייצוגי והסימבולי           

 • אינטואיציה ותקשורת - עוררות למידע פנימי וחיצוני 

 • הסיפור כאינטגרציה 

 • ספונטניות - הרחבת מנעד התגובות

 • הגמשת התנועה בין רגשי-מחשבתי

 • יצירת רווחה מנטאלית וגישה פתוחה לחיים

 • דיאלוג יצירתי - תנועה בריאה במרחב שבין ה״אני״ ל״אנחנו״

 • שונות וגיוון כמנגנון להפרייה ויצירתיות

 • הכרה והוקרת ה״יש״

 • ריבוי נקודות מבט 

 • מפגש חי ובריא עם קונפליקטים 

 • חוכמת היחד, לכידות חברתית ואינדווידואליות

bottom of page