"הכרה יוצרת" מחברת בין שמים וארץ. בין הרוח לחומר. בין שדה ההכרה למרחב היצירה.

השיטה מחברת לידיעה הנובעת מתוכנו ומצמצמת את הפער בין הרצוי למצוי.

מחייה את ארבעת מרכיבי החיים שבמערכת הנקראת "אני" ו״אנחנו״:

 

השפעה- האדם הוא יצור חברתי הפועל בתוך מערכת יחסים בין פנים לחוץ . הפעולות הן יבוא, יצוא והתמרה,

כשהמערכת מדייקת צפוייה תוצאה של הרמוניה וזרימה. 

 

תכלית - האדם הוא מערכת אוטונומית עם תכלית בעולם- תכלית זו נלמדת באמצעות מידע פנימי, חיבור למהות והיזכרות, קבלת משוב ממידע חיצוני, ותיקון. חיבור לתכלית יוצרת משמעות ותחושת ערך.

 

יצירתיות - לכל אדם יש יכולת ליצירה עצמית וחופש בחירה- זיהוי הגבולות במדרגתי היחסית, זיהוי התנאים לתנועה ולקיחת אחריות, יוצרת ״יש״ חדש, מיטבי.

 

תנועה - לכל אדם היכולת לנהל את עצמו, לפתח את כוחות רצון, לפתח מודעות ולפעול בעולם הממשי. יצירת תנועת שינוי ושכלול עצמי מזינה את כוחות החיים והיצירה.

 

מלאכות יוצרות מציאות:

- לזהות- מצבים, מחשבות, רגשות, מידע פנימי אותנטי

- לדבר שפה המדייקת את המהות- שימוש במילים כמרחב פעולה ממשי

- להוסיף מידע ממימדים, תחומי דעת ושפות שונות (תיאטרון, מדע, אומנות, יהדות)

- להביא לתנאים של אמון, ואומץ לשחק בשמחה, להתנסות, להיפתח למידע חדש, לאלתר

- למדוד הצלחה במימד חדשי: להפעיל מצפן פנימי המחובר למהות ול"נכון לי" ו"מדוייק לי" "מה אני רוצה" במקום "מה יצא לי מזה?", או "מה צריך"

- ליצור את היצירה העצמית

- להניע לתנועה

- לנקות חסמים ותבניות חשיבה מצמצמות ומחשבות שליליות

- לפקוח עיניים ולחיות בכנות

- להעיר את התודעה

- לחבר למהות פנימית ויעוד

- להגשים את הבחירות

- לממש את המחשבה החיובית

- לבנות בית פנימי- מקום בטוח 

- להעצים הכוח הדוחף לפעולה

- להרחיב את מיכל הקבלה

- להסיר קליפות ומסכות

 

 

השינוי הצפוי:

 

מעבר ממערכת סגורה ונוקשה למערכת דינאמית וגמישה

מוקד שליטה פנימי- מעבר מתלות בגורמים חיצוניים לניהול עצמי 

מעבר מאגו לאקו

בחירה חופשית בכל רגע 

יצירת משמעות

דיבור יוצר מציאות

שמחת חיים ונוכחות