top of page

מפגשים  יצירתיים  לארגונים, קבוצות, משפחות, יחידים וזוגות

גם אני בעולם הזה למעלה משנה, חג חנוכה הוציאה השנה לאור את השד הקטן מהבקבוק של עצמי. השד המבקש לגשת למרכז החדר, לעמוד שם בנוכחות מלאה, בלי יומרה ובלי צניעות מעושה. בפשטות. בלי עבר ובלי עתיד. בלי זיכרון ובלי הבטחה. בפשטות. ועוד בקשה יש לו לשד החצוף, לפתוח את הפה ולהשמיע את קולי שלי. 
אז אני פותחת מרחבי אימון עצמי, ניסוי קטן. לנוע נגד כוחות המשיכה המצמידים אותי אל הקירות. בצעדים מדודים אני מתקרבת.

מאבדת את שיווי המשקל. מאבדת שליטה. מתמסרת. הנני כאן! 


מזמינה את כל מי שצועד אל מרכז החדר שלו, לשתף ולספר על המסע קצר ארוך הזה למרכז בתמונה, בכתיבה, במילה, בשיר ובצליל.
בינתיים אני מזמינה את ויסלבה שימבורסקה

 

 

bottom of page